La nostra política de privadesa descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que els usuaris proporcionen a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que s’entengui quina informació recollim i com la utilitzem, ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privadesa.

La Associació Santa Teca ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme el que disposat la normativa vigent.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: LA ASSOCIATIÓ SANTA TECA– NIF: G55689608
Adreça postal: VENTALLOS, 13– 43003 – TARRAGONA
Telèfon:
Correu electrònic: hola@santateca.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A la LA ASSOCIATIÓ SANTA TECA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la prospecció d’enviament de comunicacions comercials a base a l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i / o productes sobre la base de sol·licituds PRÈVIES mantingudes amb el responsable del tractament.

Consentiment de l’interessat: Enviament d’invitacions per participar en degustacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Tercers països.

Transferències de dades a tercers països?

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Podeu consultar informació addicional a: Contracte establert amb Mailchimp indicat el la següent URL.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves informació?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a LA ASSOCIATIÓ SANTA TECA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, LA ASSOCIATIÓ SANTA TECA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem LA ASSOCIATIÓ SANTA TECA procedeixen del propi interessat

  • Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques
  • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).