Project Description

Sempre que s’ha parlat de Vermuts Miró s’ha fet referència que existeix des de el 1957. De
totes maneres creiem important ressaltar que ara fa 100 anys que la família Miró, que
procedeix de Cornudella del Montsant, comarca del Priorat, es dediquen al mon del vi.
Es conserva avui encara l’espai del celler , annex a la casa pairal al carrer Major de Cornudella
de Montsant.